Τομείς Δραστηριότητας

Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Ειδικευόμαστε σε διάφορους τομείς

Στη Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ παρέχουμε πλήρεις εταιρικές υπηρεσίες και συμβουλεύουμε πελάτες για όλα τα ζητήματα εταιρικού δικαίου.
Παρέχουμε υπηρεσίες στον τομέα της προστασίας καταναλωτών.
Εξυπηρετούμε και συμβουλεύουμε διάφορους πελάτες σε ζητήματα που αφορούν το δίκαιο ακίνητης ιδιοκτησίας.
Έχουμε ευρεία πείρα στην ετοιμασία εγγράφων καταπιστεύματος και συμβουλεύουμε δικαιούχους και εμπιστευματοδόχους.
Συμβουλεύουμε αναφορικά με διάφορες τραπεζικές συναλλαγές καθώς και ζητήματα συμμόρφωσης και ρυθμιστικά ζητήματα.
Στη Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ ετοιμάζουμε συμφωνίες εκ μέρους κατασκευαστικών εταιρειών, υπεργολάβων και αγοραστών ακινήτων.
Στην Χατζηνέστορος ΔΕΠΕ συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε δικαστικώς τους πελάτες μας σε σχέση με ζητήματα που αφορούν σωματικές βλάβες.
Συμβουλεύουμε εργοδότες αλλά και εργοδοτούμενους σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις εργασιακές σχέσεις.
Έχουμε πείρα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με διαθήκες, τον κληρονομικών σχεδιασμό, την διαχείριση κληρονομικών περιουσιών και την κληρονομική διαδοχή.
Συμβουλεύουμε πελάτες σε όλα τα ζητήματα οικογενειακού δικαίου, όπως διαζύγια, περιουσιακές διαφορές, κηδεμονία και υιοθεσία.
Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας και εκπροσωπούμε πελάτες σε σχέση με την εγγραφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών και κοινοτικών σχεδίων.
Με πέραν των 30 ετών πείρας, έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες, τόσο ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων όσο κα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες και λύσεις είσπραξης χρεών και επισφαλών οφειλών, με σκοπό την επανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων.