Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο

Τομείς Δικαίου

Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο

Η Δ. Χατζηνέστορος & Σια ΔΕΠΕ έχει πέραν των 30 ετών πείρα στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου στη Κύπρο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι διαδικασίες οικογενειακού δικαίου δημιουργούν ιδιαίτερα ψυχοφθόρες και οδυνηρές καταστάσεις καθώς αφορούν την κατάρρευση των διαπροσωπικών σχέσεων και ταυτόχρονα είναι συναισθηματικά δύσκολές για τα παιδιά.

Divorce in Cyprus

Προσεγγίζουμε τις διαδικασίες Οικογενειακού Δικαίου στη Κύπρο όχι μόνο από νομικής άποψης αλλά και από την ανθρωπιστική πλευρά, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι η διάλυση ενός γάμου έχει επιπτώσεις και στις οικονομικές περιστάσεις των συζύγων, καθώς ενδέχεται να εγκαταλείψουν την συζυγική οικία, να διαμοιράσουν την συζυγική περιουσία και να καταβάλλουν μηνιαία διατροφή.

Οι οδυνηρές καταστάσεις συνήθως θολώνουν την κρίση με αποτέλεσμα τις λανθασμένες αποφάσεις και από τις δύο πλευρές. Στις υποθέσεις οικογενειακών διαφορών, συνήθως το αποτέλεσμα ευνοεί την πλευρά που αποφεύγει τέτοια λάθη. Στην Δ. Χατζηνέστορος & Σια ΔΕΠΕ πάντοτε συμβουλεύουμε τους πελάτες μας από την αρχή της κατάρρευσης του γάμου μέχρι το τέλος της διαδικασίας με προσήλωση στην επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με τον λιγότερο ψυχοφθόρο τρόπο.

Εκπροσωπούμε πελάτες δικαστικώς σε όλες τις πτυχές του οικογενειακού δικαίου, όπως διαδικασίες διαζυγίου, γονικής μέριμνας, περιουσιακές διαφορές, προσωρινά διατάγματα και υιοθεσίες. Επιπρόσθετα, όπου κρίνεται αναγκαίο για την προάσπιση των συμφερόντων ενός παιδιού, αποτεινόμαστε εκ μέρους πελατών μας στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Πιο κάτω καταγράφουμε τις διαδικασίες Οικογενειακού Δικαίου για τις οποίες μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες και την βοήθεια μας.

Οι Υπηρεσίες μας ως Δικηγόροι με ειδίκευση στα Διαζύγια

 • Διαζύγιο στην Κύπρο

  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην καταχώρηση ή υπεράσπιση διαδικασίας διαζυγίου στην Κύπρο.

 • Αποκλειστική χρήση συζυγικής οικίας

  Μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε σε αίτηση αποκλειστική χρήσης ολόκληρης ή μέρους της συζυγικής οικίας

 • Γονική Διατροφή

  Εάν δεν είσαστε σε θέση να εξασφαλίσετε τις βασικές σας ανάγκες μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την καταχώρηση αίτησης γονικής διατροφής.

 • Αιτήσεις Γονικής Μέριμνας

  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην καταχώρηση ή υπεράσπιση αίτησης γονικής μέριμνας δηλαδή στη διαδικασία που αφορά ποιος από τους δύο γονείς θα είναι υπεύθυνος για το ανήλικο τέκνο μετά το διαζύγιο.

 • Αιτήσεις Κηδεμονίας

  Οι αιτήσεις κηδεμονίας αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που αποφασίζονται σε ένα διαζύγιο. Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας βοηθήσουν στην επιδίωξη της κηδεμονίας του παιδιού σας.

 • Διατροφή τέκνου

  Η διατροφή τέκνου είναι υψίστης σημασίας νοουμένου ότι αυτή υπολογίζεται στη σωστή βάση.

 • Περιουσιακές Διαφορές

  Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας βοηθήσετε να εξασφαλίσετε και να προστατεύσετε την περιουσία που δικαιούστε.

 • Υιοθεσίες

  Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την αίτηση σας για υιοθεσία.

Δικηγόροι

Ευριπίδης Χατζηνέστορος Δικηγόρος
Ο Ευριπίδης Χατζηνέστορος είναι δικηγόρος και συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ και ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν το εμπορικό δίκαιο, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο εργατικών διαφορών τη διαιτησία και το οικογενειακό δίκαιο. Επίσης διδάσκει εμπορικό δίκαιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και διαμεσολάβηση στο Κυπριακό Κέντρο για Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών. Μετά την ολοκλήρωση του πτυχίου νομικής, LLB στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου το 2009, ολοκλήρωσε στη συνέχεια το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στο εταιρικό δίκαιο LLM, στο University College London. Αποφοίτησε με Distinction. Ακολούθως ολοκλήρωσε με επιτυχία το επαγγελματικό δίπλωμα Advanced Diploma of International Taxation του Chartered Institute of Taxation και στη συνέχεια έγινε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής. Ο Ευριπίδης έχει συγγράψει το βιβλίο «Δίκαιο Πώλησης Αγαθών και Προστασία Καταναλωτή στην Κύπρο» το οποίο εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη και έχει αρθρογραφήσει σε διάφορους τομείς δικαίου τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγλία και έχει γίνει αναφορά στα συγγράμματα του από νομικές εκδόσεις στην Αγγλία όπως το Lee Roach, Card & James Business Law (2016, Oxford University Press), Stefan H.C. Lo, In Search of Corporate Accountability: Liabilities of Corporate Participants, (2015, Cambridge Scholars Publishing) και Thomas B. Courtney and Daibhi O’ Leary, The Law of Companies (2016, Bloomsbury Publishing). Το 2018 ίδρυσε το Cyprus Center for ADR, φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
Μαρία Σκαρπάρη Συνεργάτης
Η Μαρία Σκαρπάρη έχει πέραν των 25 ετών πείρα στο οικογενειακό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες πελάτες στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου

Έχουμε ενεργήσει ως Δικηγόροι σε διαζύγια στην Κύπρο τόσο για Ενάγοντες όσο και για Εναγόμενους. Θεωρούμε ότι η εμπειρία στα θέματα Οικογενειακών Διαφορών είναι σημαντική.

1) Διαζύγιο στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο, ο τρόπος έναρξης της διαδικασίας διαζυγίου στην Κύπρο εξαρτάται κατά πόσο ο γάμος ήταν θρησκευτικός ή πολιτικός. Εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, η διαδικασία διαζυγίου ξεκινά με την αποστολή γνωστοποίησης προς την Αρχιεπισκοπή, με διπλοσυστημένο ταχυδρομείο. Εάν προβάλλεται ως λόγος για το διαζύγιο η φρενοπάθεια ή η αφάνεια συζύγου, τότε δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου απαιτείται η γνωστοποίηση, όταν παρέλθουν τηρείς μήνες από την αποστολή της γνωστοποίησης, τότε μπορεί να προχωρήσει στην καταχώρηση αίτησης διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου.

Ο διορισμός δικηγόρου διαζυγίου είναι για το καλύτερο, καθώς με την διαδικασία διαζυγίου αρχίζει η νομική διαμάχη μεταξύ των συζύγων με αντίκτυπο στον τρόπο διαχωρισμού της συζυγικής περιουσίας, στην διατροφή και στην επιμέλεια των παιδιών. Υπόψη ότι στην Κύπρο τα διαζύγια εκδίδονται μόνο μέσω Δικαστηρίου.

Εάν ο γάμος ήταν πολιτικός, τότε δεν είναι αναγκαία η γνωστοποίηση για να ξεκινήσει η διαδικασία διαζυγίου.

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο, υπάρχουν τα ακόλουθα δύο είδη λόγων διαζυγίου στην Κύπρο:

A. Το διαζύγιο οφείλεται σε κάποιο από τους ακόλουθους λόγους:

 1. Διγαμία,
 2. Απιστία,
 3. Ανήθικη συμπεριφορά ή άλλη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά η οποία προκαλεί ρήξη των σχέσεων σε τέτοιο βαθμό που καθιστά ανυπόφορη τη σχέση για τον/την σύζυγο που αιτείται διαζυγίου
 4. Επιβολή του συζύγου στον τρόπο ζωής του άλλου,
 5. Βία συζύγου

B. Οι σύζυγοι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις το διάταγμα διαζυγίου εκδίδεται ως καθαρά διαδικαστικό ζήτημα, καθώς η τετραετής διάστασης δημιουργεί αμάχητο τεκμήριο ότι υπάρχει ρήξη των σχέσεων.

Σε κάθε περίπτωση το διάταγμα διαζυγίου μπορεί να εκδοθεί για λόγους που οφείλονται στον σύζυγο εναντίον του οποίο καταχωρήθηκε η αίτηση, ή για λόγους που οφείλονται και στους δύο συζύγους.

Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δύο συζύγων, τότε από νομικής πλευράς υπάρχει αυτομάτως διαζύγιο.

Υποβολή Αίτησης Διαζυγίου στην Κύπρο:

Είμαστε σε θέση να ενεργήσουμε εκ μέρους πελατών ως δικηγόροι διαζυγίου με την καταχώρηση αίτησης διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο. Για την καταχώρηση της αίτησης απαιτείται το Πιστοποιητικό Γάμου και οι προβαλλόμενοι λόγοι διαζυγίου. Η αίτηση διαζυγίου επιδίδεται στον σύζυγο, ο οποίος είτε θα αμφισβητήσει την αίτηση διαζυγίου είτε διορίζοντας δικηγόρο ή αυτοπροσώπως, είτε εάν επιλέξει, δεν θα αμφισβητήσει την αίτηση, η οποία τότε θα εξεταστεί από το Δικαστήριο χωρίς τη συμμετοχή του συζύγου στη διαδικασία.

Οι αποφάσεις σε αιτήσεις διαζυγίου που εκδίδονται από το Οικογενειακό Δικαστήριο στη Κύπρο, υπόκεινται σε Έφεση στο Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι νομικές συνέπειες διαζυγίου στην Κύπρο;

Στη Κύπρο η έκδοση διαζυγίου δεν επιφέρει αυτομάτως αλλαγή στο επίθετο της συζύγου και το οποίο θα παραμείνει ως έχει μέχρι η ίδια να προβεί σε σχετική ένορκη δήλωση για να γίνει αλλαγή στο επίθετο της .

Περαιτέρω, η έκδοση διαζυγίου δεν επιφέρει οποιεσδήποτε νομικές επιπτώσεις σε ζητήματα περιουσιακών διαφορών, διατροφής ή επιμέλειας τέκνων. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο, απαιτούνται ξεχωριστές διαδικασίες και αιτήσεις για να καθοριστούν ζητήματα διατροφής, επιμέλειας τέκνων και περιουσιακών διαφορών. Τέτοιες αιτήσεις, επίσης καταχωρούνται στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου.

2) Αίτηση Αποκλειστικής Χρήσης ολόκληρης ή μέρους της συζυγικής οικίας, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαζυγίου στην Κύπρο

Πρόκειται για ιδιαίτερα δραστικό μέτρο, το οποίο μπορεί να ληφθεί από οποιονδήποτε από τους δύο συζύγους (σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα χωρίς να δοθεί στην άλλη πλευρά η ευχέρεια να τοποθετηθεί). Γίνεται μέσω αίτησης προς το Δικαστήριο ώστε να εξασφαλιστεί η αποκλειστική χρήση της συζυγικής οικίας μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαζυγίου. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου υπάρχουν τρεις περιπτώσεις όπου σύζυγος μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποκλειστική χρήση  ολόκληρης ή μέρους της συζυγικής οικίας:

 • Τερματισμός της συμβίωσης των συζύγων
 • Σε περίπτωση αποστολής της γνωστοποίησης προς τον Αρχιεπίσκοπο
 • Σε περίπτωση καταχώρησης αίτησης διαζυγίου στην Κύπρο

Tο Οικογενειακό Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αίτησης συζύγου, για λόγους δικαιοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις των δύο συζύγων και λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των παιδιών, να παραχωρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης ολόκληρης ή μέρους της συζυγικής οικίας, ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο είναι ο ιδιοκτήτης ή του ποιος έχει άδεια χρήσης από τον ιδιοκτήτη.

Το γεγονός ότι το ακίνητο ανήκει σε τρίτο πρόσωπο δεν είναι παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στη Κύπρο, το διάταγμα αποκλειστικής χρήσης της συζυγικής οικίας παύει να ισχύει όταν εκδοθεί διάταγμα διαζυγίου.

Παράδειγμα:

Η Μαρία, εκπροσωπούμενη από δικηγόρο διαζυγίων στη Κύπρο, έχει υποβάλει αίτηση διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο, εναντίον του συζύγου της, Γιάννη. Στη συζυγική οικία διαμένουν οι σύζυγοι και τα δύο τους παιδία και η οικία ανήκει στην μητέρα του Γιάννη. Σύμφωνα με το Οικογενειακό δίκαιο ΣΤΗ Κύπρο, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα με το οποίο παραχωρεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της οικίας στη Μαρία, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαζυγίου.

3) Γονική Διατροφή στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο, η γονική διατροφή αναγνωρίζεται ως η μηνιαία καταβολή από ένα σύζυγο προς τον άλλο, για σκοπούς συντήρησης του. Σύμφωνα με τον νόμο, σε περίπτωση διάστασης, ο ένα εκ των συζύγων μπορεί να αποταθεί στο Οικογενειακό Δικαστήριο εάν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα αναγκαία από την περιουσία και το εισόδημα του. Γονική διατροφή μπορεί να εξασφαλιστεί σε τέσσερις περιπτώσεις. Οι δύο ισχύουν αφού εκδοθεί διάταγμα διαζυγίου και οι άλλες δύο ισχύουν από την διάσταση. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν ως εξής:

 • Εάν κατά την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου, ο/η σύζυγος λόγω της ηλικίας ή της κατάσταση της υγείας του/της δεν είναι σε θέση να εργαστεί για να εξασφαλίσει τα αναγκαία ή
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου εάν κρίνεται δίκαιο υπό τις περιστάσεις ή
 • Εάν σύζυγος στον/στην οποίο/α έχει παραχωρηθεί η κηδεμονία ανηλίκου ή ενήλικου τέκνου ή άλλου εξαρτώμενου, του οποίου η σωματική ή νοητική κατάσταση δεν του επιτρέπει να εργαστεί ή
 • Εάν ο/η σύζυγος δεν μπορεί να εξεύρει κατάλληλη εργασία ή χρειάζεται εκπαίδευση πριν να μπορεί να βρει κατάλληλη εργασία. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος διαζυγίου.

Η υποχρέωση καταβολής γονικής διατροφής βαρύνει και τους δύο συζύγους. Ο/η σύζυγος με την μικρότερη συνεισφορά στο κόστος ζωής κατά τη διάρκεια του γάμου δικαιούται γονική διατροφή από τον/την σύζυγο που είχε την μεγαλύτερη συνεισφορά. Για να αξιολογηθούν οι ανάγκες του/της δικαιούχου συζύγου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις περιλαμβανομένων των συνθηκών που ίσχυαν κατά τη διάρκεια της της έγγαμης συμβίωσης αλλά και νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της διάστασης.

Η υποχρέωση καταβολής γονικής διατροφής μπορεί να μην ισχύσει σε περιπτώσεις όπου ο γάμος ήταν σύντομης χρονικής διάρκειας.

4)Γονική Μέριμνα, Κηδεμονία Τέκνου και Επικοινωνία στην Κύπρο

Πέραν του Διατάγματος Διατροφής Τέκνου, στην Κύπρο το Οικογενειακό Δικαστήριο εκδίδει τρία ακόμη είδη Διαταγμάτων σε σχέση με τέκνα. Διάταγμα Γονικής Μέριμνας, Κηδεμονίας Τέκνου και Επικοινωνίας.

Η Γονική Μέριμνα στην Κύπρο περιλαμβάνει τον καθορισμό του ονόματος, την κηδεμονία, την διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του ανήλικου τέκνου σε οποιαδήποτε υπόθεση ή νομική πράξη αφορά το ίδιο ή την περιουσία του. Η Γονική Μέριμνα στην Κύπρο ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς από την ημερομηνία της γέννησης. Σε περίπτωση διαζυγίου στη Κύπρο (ή σε περίπτωση διάστασης των συζύγων), η γονική μέριμνα καθορίζεται από το Δικαστήριο και μπορεί να ανατεθεί είτε σε έναν από τους δύο γονείς, είτε και στους δύο από κοινού είτε σε τρίτο πρόσωπο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση καθοριστικός σημασίας είναι το συμφέρον του ανήλικου τέκνου. Συνήθως τα Δικαστήρια αναθέτουν την Γονική Μέριμνα στους δύο γονείς από κοινού.

Η Κηδεμονία Τέκνου στην Κύπρο, αφορά τον τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου ανατίθεται σε έναν από τους δύο γονείς (συνήθως την μητέρα). Εφόσον στον ένα γονέα ανατίθεται η Κηδεμονία, εκδίδεται διάταγμα επικοινωνίας για τον άλλο γονέα, δηλαδή εκδίδεται διάταγμα από το Οικογενειακού Δικαστήριο με το οποίο παρέχεται δικαίωμα στον γονέα ο οποίος δεν έχει την Κηδεμονία, να επικοινωνεί με το τέκνο σε καθορισμένες ημέρες της εβδομάδας και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το οποίο μπορεί να προνοεί και διανυκτέρευση του ανήλικου με τον γονέα).

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας εκπροσωπήσουν στην καταχώρηση ή υπεράσπιση υποθέσεων που αφορούν διαζύγια, περιουσιακές διαφορές, διατροφή, κηδεμονία και επιμέλεια ανηλίκων.

5) Διατροφή Τέκνου στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου, διατροφή τέκνου παρέχεται στον γονέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί η κηδεμονία, με την λογική ότι χωρίς την έκδοση διατάγματος διατροφής, ο συγκεκριμένος γονέας θα επωμίζετο με όλα τα έξοδα του τέκνου. Support in Cyprus is granted to the parent who has been granted custody of the child. Ως εκ τούτου ο γονέας αυτός μπορεί να υποβάλει Αίτηση Διατροφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Όταν το τέκνο είναι ανήλικο (ηλικίας κάτω των 18 ετών). Το ποσό του Διατάγματος Διατροφής καθορίζεται στη βάση των ακόλουθων παραγόντων: οι ανάγκες του τέκνου, το επίπεδο ζωής του τέκνου πριν τη διάσταση των γονέων και η οικονομική δυνατότητα των γονέων. Υπόψη ότι για τον καθορισμό της οικονομικής δυνατότητας των γονέων εκτός από τα πραγματικά εισοδήματα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα ενός γονέα να εργάζεται και να λαμβάνει εισοδήματα.

Όταν το τέκνο είναι ενήλικο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το ίδιο Αίτηση για Διατροφή εναντίον γονέα. Το ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα σε Διατροφή εφόσον ισχύουν ιδιαίτερες περιστάσεις. Τέτοιες περιστάσεις ισχύουν όταν το ενήλικο τέκνο υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ως κληρωτός στρατιώτης ή είναι φοιτητής/φοιτήτρια. Εάν πρόκειται για φοιτητή/φοιτήτρια πανεπιστημίου ή κολλεγίου, το ενήλικο τέκνο μπορεί να υποβάλει Αίτηση για Διατροφή νοουμένου ότι παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση κατά τη φοίτηση και νοουμένου ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον γονέα εναντίον του οποίου επιδιώκει Διάταγμα Διατροφής.

Συνήθη έξοδα που λαμβάνονται υπόψη σε υποθέσεις Διατροφής Τέκνου στην Κύπρο:

 • Τρόφιμα
 • Λογαριασμός νερού και ηλεκτρισμού
 • Δημοτικά/Κοινοτικά τέλη
 • Λογαριασμός τηλεφώνου και διαδικτύου
 • Μεταφορικά έξοδα
 • Ενοίκιο
 • Ένδυση και υπόδηση
 • Ιατρικά έξοδα
 • Φροντιστήρια
 • Δραστηριότητες
 • Ψυχαγωγία και φιλοδώρημα
 • Έξοδα προσωπικής φροντίδας

 6) Πως διαχωρίζεται η Συζυγική Περιουσία σε περίπτωση διαζυγίου στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου, σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου στην Κύπρο όπου υπήρξε αύξηση της περιουσίας ενός από τους δύο συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου, τότε ο/ή άλλος/η σύζυγος, εάν έχει συνεισφέρει στην αύξηση αυτή, τότε δικαιούται να ζητήσει το μερίδιο που αναλογεί στην συνεισφορά αυτή. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου υπάρχει μαχητό τεκμήριο ότι δικαιούται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός εάν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά στην αύξηση. Άρα ο/ή σύζυγος του/της οποίου/ας η περιουσία έχει αυξηθεί συνήθως θα επιδιώξει να ανατρέψει αυτό το τεκμήριο.

Σημειώνουμε ότι προσωπικές εγγυήσεις ή υποθήκες τείνουν να καταδείξουν ότι υπήρξε συνεισφορά προς όφελος του/της συζύγου.

Σε σχέση με την αύξηση της περιουσίας, θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στους ακόλουθους κανόνες:

 1. Αύξηση της περιουσίας σημαίνει την κινητή ή ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε είτε πριν τον γάμο με την προοπτική του γάμου είτε που αποκτήθηκε μετά τον γάμο. Άρα, δεν μπορεί να υπάρξει απαίτηση σε σχέση με περιουσία που αποκτήθηκε πρίν την προοπτική του γάμου.
 2. Δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διαχωρισμού της περιουσίας, οποιαδήποτε περιουσία που αποκτήθηκε δυνάμει δωρεάς, κληρονομιάς (η ως το προϊόν διάθεσης περιουσίας που αποκτήθηκε από κληρονομιά ή δωρεά).

Αντίθετα με το τι ισχύει σε άλλες δικαιοδοσίες, τα προγαμιαία σύμφωνα δεν αναγνωρίζονται ως έγκυρα βάσει του Οικογενειακού Δικαίου στην Κύπρο. Όμως μετά την διάσταση οι σύζυγοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία για επίλυση των περιουσιακών διαφορών τους.

Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία ενός συζύγου δεν είναι γνωστά στον άλλο σύζυγο, τότε το Δικαστήριο έχει ευρεία εξουσία να διατάξει αποκάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το διάταγμα, υπάρχει το ενδεχόμενο να επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Με ευρεία πείρα ως Δικηγόροι Διαζυγίων, κατανοούμε ότι οι διαδικασίες κηδεμονίας και διατροφής είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρες για τους γονείς αλλά και τα παιδιά. Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας βοηθήσουν και να σας συμβουλεύσουν ώστε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες, πάντα με εμπιστευτικότητα.

 7) Υιοθεσία σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου

Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την ευθύνη για τις διαδικασίες υιοθεσίας στην Κύπρο. Ο ρόλος τους είναι η προστασία των συμφερόντων του παιδιού τόσο πριν όσο και μετά την υιοθεσία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας είναι αναγκαία η εμπλοκή του Οικογενειακού Δικαστηρίου – άρα είναι σημαντική η συνδρομή δικηγόρου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για μια εμπιστευτική συνάντηση με ειδικό του γραφείου μας.

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία

Συχνές Ερωτήσεις

Χρειάζεται να διορίσω δικηγόρο για να αιτηθώ διαζύγιο στην Κύπρο;

Δεν είναι αναγκαίο να διορίσεις δικηγόρο για να αιτηθείς διαζύγιο στην Κύπρο. Όμως, δεδομένης της τεχνικής φύσης των δικογράφων και γενικά των νομικών θεμάτων που περιβάλλουν ένα διαζύγιο στην Κύπρο, είναι καλύτερο να γίνεται χρήση δικηγόρου.

Χρησιμοποιείται η διαμεσολάβηση για Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο;

Αν και έχει ψηφιστεί σχετικός Νόμος, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Ως εκ τούτου η μοναδική νομική οδός για διαζύγιο  είναι μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πως μπορώ να πάρω διαζύγιο στην Κύπρο;

Διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο μπορεί να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι νομικές επιπτώσεις του διαζυγίου στην Κύπρο;

Το διαζύγιο στην Κύπρο δεν επιφέρει αλλαγές στα ονόματα των συζύγων αλλά ούτε και στη διανομή της περιουσίας, της γονικής μέριμνας, ή της διατροφής που καταβάλλεται στα τέκνα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, είναι αναγκαίο όπως καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των συζύγων.

Είναι αναγκαίο να πάρω διαζύγιο πριν να διαμοιράσω την συζυγική περιουσία ή να αιτηθώ την κηδεμονία ή τη διατροφή του τέκνου;

Όχι, σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, το δικαίωμα καταχώρησης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω αιτήσεις αρχίζει με τη διάσταση και όχι με το διαζύγιο.

Πως υπολογίζεται η διατροφή τέκνων στην Κύπρο;

Σύμφωνα με τον Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, η διατροφή τέκνων στην Κύπρο καταβάλλεται προς το γονέα ο οποίος έχει την κηδεμονία του τέκνου. Έξοδα τα οποία υπολογίζονται στη διατροφή τέκνου είναι τα έξοδα φαγητού, νερό και ηλεκτρισμό. Επίσης το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το ενοίκιο, τηλέφωνο, internet καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης καθώς και ιατρικά έξοδα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στην πιο πάνω σελίδα.

Για εμπιστευτική συζήτηση αναφορικά με την οικογενειακή σου διαφορά, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω τηλεφώνου, email ή μέσω του πιο κάτω εντύπου:

T: (+357) 22510165       Φ: (+357) 22318214    |    E: office@dhadjinestoros.com

  Κάνοντας κλικ στο κουμπί αποστολή, αποδέχεστε την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.