ΑΡΘΡΑ

Η Γνώμη του Παιδιού στην Άσκηση του Δικαιώματος Επικοινωνίας

Σύμφωνα με το Άρθρο 17(1) του περί Σχέσεων των Γονέων και Τέκνων Νόμου «ο γονέας με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό.»  Το Άρθρο 17(2) αναφέρει ότι σε περίπτωση διαφωνίας στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, τότε η απόφαση θα ληφθεί από το Δικαστήριο. Φυσικά, στην απόφαση του Δικαστηρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του Άρθρου 6(3) του Νόμου το οποίο αναφέρει ότι:

«Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου και στο βαθμό που μπορεί να αντιληφθεί, πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα, εφόσο η απόφαση αφορά τα συμφέροντα του.»

Ουσιαστικά, με βάση το Άρθρο 6(3) το Δικαστήριο οφείλει να ακούσει το παιδί. Επιπλέον, σύμφωνα με το περί Κηδεμονίας Ανηλίκων και Άσωτων (Τροποποιητικός) Διαδικαστικός Κανονισμός του 1972, το Δικαστήριο διορίζει Λειτουργό Ευημερίας και υποβάλλει έκθεση στο Δικαστήριο για να έχει ενώπιον του στοιχεία για να αποφασίσει σε ποιο γονέα θα δώσει τη γονική μέριμνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει τρόπος το δικαστήριο να έχει προσωπική συνέντευξη με το παιδί και αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι το παιδί είναι ώριμο οφείλει να το ακούσει. Μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες θεσμοθετημένοι πώς γίνεται αυτή η συνομιλία αλλά η εμπειρία του δικαστή δείχνει ότι  πρέπει να κάνει το παιδί να νιώθει άνετα και έτσι να δει εάν έχει επηρεαστεί από την μητέρα του ή το πατέρα του.

Η έκθεση του γραφείου ευημερίας πρέπει να είναι λεπτομερή ούτως ώστε το Δικαστήριο να μπορεί βασιστεί στη μαρτυρία η οποία εμπεριέχεται στη γραπτή έκθεση.[1] Παρόμοια πρόνοια υπάρχει στο ελληνικό δίκαιο, όπου η υποχρέωση του Δικαστηρίου να ακούει το παιδί, καλύπτει και την περίπτωση εκδίκασης αίτησης για «ασφαλιστικά μέτρα», διαδικασία που αφορά στην έκδοση ενδιάμεσης προσωρινής θεραπείας όπως είναι η ενδιάμεση προσωρινή θεραπεία στο κυπριακό δίκαιο. [2]

Στην υπόθεση Γ.Δ. v. Α. Β., Έφεση Αρ. 2/2022 ο Ανώτερος Δικαστής Δ. Μαλαχτός ανάφερε ότι:

«Στην απουσία εξαιρετικών και ακραίων περιστάσεων που υπαγορεύουν άλλη κατάληξη, τα παιδιά πρέπει να έχουν επικοινωνία με το γονέα τους με τον οποίο δεν διαμένουν, γιατί αυτό είναι το επιστημονικά αποδεδειγμένο και κατά γενική ομολογία συμφέρον τους, να διατηρούν δηλαδή επαφή μαζί του.  Το ζήτημα δεν είναι η πρόσκαιρη προτίμηση του παιδιού, αλλά το συμφέρον του.  Δεν είναι ζήτημα κατά πόσο το παιδί δεν αρέσκεται στην επικοινωνία γιατί διαταράσσεται το πρόγραμμα ή οι συνήθειες του, ή γιατί ο γονιός αυτός δεν μπορεί να προσφέρει ανάλογες ανέσεις ή αναψυχή ή δεν είναι διασκεδαστικός ή είναι αυστηρός ή επικριτικός μαζί του…»

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δικαίωμα εξεταζόμενο από τη σκοπιά του προσώπου εναντίον του οποίου στρέφεται συνιστά υποχρέωση.  Δε νοείται συνεπώς ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δε διαμένει το τέκνο από το Δικαστήριο χωρίς επιβολή αντίστοιχης υποχρέωσης στο πρόσωπο του γονέα με τον οποίο το τέκνο διαμένει.  Μόνο έτσι ο πρώτος θα έχει τη δυνατότητα ν΄ απαιτεί την εκπλήρωση συγκεκριμένης πράξης από το δεύτερο. Κατ’ επέκταση, το Δικαστήριο σε περιπτώσεις διαταγμάτων προσωπικής επικοινωνίας προστάζει τον γονέα ο οποίος φυλάσσει το τέκνο να προβαίνει σε συγκεκριμένη πράξη, σε συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο.[3] Έτσι, σε περίπτωση παράβασης του διατάγματος το Δικαστήριο εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Άρθρου 42 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960, δύναται να διατάξει φυλάκιση και/ή πρόστιμο στο γονέα ο οποίος παραβαίνει το διάταγμα για προσωπική επικοινωνία.

[1] Γ.Δ. v. Α. Β. έφεση Αρ. 2/2022 (σχ. 1/2022)

[2] Το εδάφιο (4) του Άρθρου 1511 του Αστικού Κώδικα της Ελλάδας, όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4800/2021 προνοεί ότι: «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του». Προηγουμένως το Άρθρο προνοούσε ότι «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, πριν από κάθε απόφαση εφόσον η απόφαση αυτή αφορά τα συµφέροντά του».

[3] Σταύρου Μιχαήλ Ιακώβου v. Tarasyuk Lyudmyla, Αρ. Αίτηση 149/07.

Το άρθρο αυτό δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Αναστάση Αναστασίου στο aanastasiou@dhadjinestoros.com 

Δικηγόροι

Αναστάσης Αναστασίου Δικηγόρος
Ο Αναστάσης είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής. Είναι απόφοιτος από Αγγλικό Πανεπιστήμιο και κάτοχος LL.M από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Ο Αναστάσης δίδασκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι διευθύνων σύμβουλος δικηγορικής εταιρείας. Από το 2022 έχει ξεκινήσει διδακτορικό σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου και συγκεκριμένα σε σχέση με την Ρύθμιση των Περιουσιακών διαφορών και Γονικής Μέριμνας Αγγλίας/ Ελλάδας/Κύπρου – Συγκριτική Μελέτη . Επιπλέον, ασχολείται με θέματα υιοθεσίας, διαζυγίου και επικοινωνίας.

Frequently Asked Questions on Cyprus Family Law

Is a prenuptial agreement recognised in Cyprus?

No, a prenuptial agreement is not recognised in Cyprus, but after separation the couple may decide on how their property will be legally separated between them through an agreement.

Is a divorce required prior to filing an application for child custody, maintenance or to resolve property disputes?

No, under Cyprus Family Law, your rights to file applications for all the above begin after separation, therefore there is no need to wait for the divorce before you determine those issues.

Who gets the custody of the children in case of a divorce in Cyprus?

Under Cyprus Family Law only one of the parents will get the custody of the children. In practice that means usually the wife, although there are circumstances where the husband will be allowed custody. As a matter of course, the other parent will be allowed communication with the children for some periods during the week.

How is child support calculated under Cyprus Family Law?

Under Cyprus Family Law, child Support in Cyprus is given to the parent who has been granted custody of the child. Typical expenses calculated for child support are food supplies, water and electricity bills, rent, phone and internet bills, shoes and clothes as well as doctor’s fees. You can find out more by visiting this page.

Related News and Insights

Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας ως κακή
Δικαίωμα Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε Αύξηση Ενοικίου.
Αναστολή Διαδικασιών Έξωσης Ενοικιαστών. Ποιους Αφορά;
Δικαιώματα Εργοδοτούμενων (Παράνομη Απόλυση) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας Τέκνου και Διατροφής) στην Κύπρο
Διαζύγιο στην Κύπρο όταν οι σύζυγοι διαμένουν εκτός Κύπρου
Διαδικασία Διαζυγίου στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Περιουσιακές Διαφορές) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο) στην Κύπρο
Κορωνοϊός και Πλεονασμός στην Κύπρο Λόγω Μείωσης του Κύκλου Εργασιών
Ενοικιάσεις Ακινήτων – Επιπτώσεις του Κορωνοϊού και των πρόσφατων διαταγμάτων αναστολής λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων