Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψηφίων Για Εργοδότηση

For the English version of the Clients’ Privacy Policy click here.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζεται σε πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα προσώπων (εφεξής «οι υποψήφιοι»), το οποία δίδονται με την υποβολή αίτησης για εργοδότηση στην Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ. Συλλέγουμε τέτοιες πληροφορίες μόνο απευθείας από τα πρόσωπα αυτά και όχι μέσω τρίτων.

Η παρούσα πολιτική επεξηγεί:

 • Τί είδους πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί τις συλλέγουμε.
 • Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.
 • Τα δικαιώματα των προσώπων που μας παρέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Εάν δεν είσαστε εξοικειωμένοι με τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τη σχετική νομοθεσία ή εάν θα θέλατε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα σχετικά δικαιώματα σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Διευθυνση: Κυριάκου Μάτση 16, Eagle House, 8ος Όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος.

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318568

Email: dataprotection@dhadjinestoros.com

Η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082, Λευκωσία, Κύπρος ή Τ.Θ 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Email: commissioner@dataprotection.gov.cy

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Για να εξετάσουμε την αίτησή σας για εργοδότηση, συλλέγουμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμό σας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, εκπαίδευση και προσόντα και δικαιολογητικά, εργασιακή εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται στο βιογραφικό σας.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τα προσόντα σας για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητα σας για τη θέση. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη διευθέτηση συνέντευξης. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και για να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις σας στη συνέντευξη. Επιπλέον, αν επιλεγείτε για απασχόληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ειδοποιήσουμε και να προετοιμάσουμε τη σύμβαση εργασίας.

Με τη συγκατάθεσή σας, εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησής σας ή αν δεν έχετε επιλεγεί για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία της συγκατάθεσης σας και από καιρό εις καιρού ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός αυτής της τριετούς περιόδου σχετικά με άλλες θέσεις εργασίας είτε στην εταιρεία Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ. Χωρίς τη συγκατάθεση σας θα κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 3ων μηνών μετά την πλήρωση ή ακύρωση της θέσης.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εάν παρέχετε ή ήδη παρείχατε πληροφορίες που σας αφορούν με την υποβολή αίτησης για εργοδότηση, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη σχετική νομοθεσία.

 • Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε παράπονο στην εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, θα εκτιμούσαμε όμως την ευκαιρία να χειριστούμε το ζήτημα προτού προσεγγίσετε την εποπτική αρχή, επομένως επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη στάδιο.
 • Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για επεξεργασία των πληροφοριών σας.
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:
  • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας.
  • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.
  • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας.
  • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318214

Email: dataprotection@dhadjinestoros.com

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε με το να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα μας ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΔ ΜΑΣ Ή ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο κος. Ευριπίδης Χατζηνέστορος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση: Κυριάκου Μάτση 16,  Eagle House, 8ος όροφος, 1082, Λευκωσία, Κύπρος

Tηλ: +357 22510165

Φαξ: +357 22318214

Email: evripidesh@dhadjinestoros.com

Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@dataprotection.gov.cy